Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Journal : Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi , vol. 10 , p. 78–86 , 2000

International Standard Numbers :
Printed : 0803-6799
Electronic : 1891-0998

Publication type : Academic article

Contributors : Johnsen, Oddrun

Issue : 2

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Fersk fisk pakket i modifisert atmosfære har vært forsøkt lansert på det norske markedet flere ganger. Denne artikkelen drøfter vanskelighetene som norske aktører har hatt med å få lansert prepakket fersk fisk som et varig produkt. Hvorfor har danske og svenske produsenter klart å etablere produktkonsepter, mens de norske konseptene etter relativt kort tid er trukket tilbake? Hva er suksesskriteriene for lansering av fersk fisk pakket i modifisert atmosfære? Artikkelen argumenterer for at tålmodighet, god kvalitet på produktet og god kommunikasjon fra fangst til sluttbruker er essensielt. Samtidig er markedsføring mot sisteleddet viktig med hensyn til oppmerksomhet og salg.