Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Journal : Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi , vol. 10 , p. 125–128 , 2000

International Standard Numbers :
Printed : 0803-6799
Electronic : 1891-0998

Publication type : Academic article

Contributors : Johansen, Jan Arvid; Østli, Jens

Issue : 2

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Fiskeriforskning har gjort en forbrukertest for å avdekke preferanser for ulike lakseprodukter. Testen indikerer at lagring av laks kan gjøre spiseopplevelsen mer positiv, og at en slik "modning" synes å kunne gjøres både ved fersk ising og ved frysing og tining. Hvis resultatene er allmenngyldige problematiserer dette begrepet fersk laks/fisk og kan ha vidtrekkende implikasjoner for hvordan næringen bør tenke i forhold til ferskhet.