Published 2001

Read in Norwegian

Publication details

Journal : Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi , vol. 11 , p. 34–42 , 2001

International Standard Numbers :
Printed : 0803-6799
Electronic : 1891-0998

Publication type : Academic article

Contributors : Johnsen, Oddrun; Nilssen, Frode

Issue : 1

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I denne artikkelen presenteres perspektiver for utviklingen av det tyske laksemarkedet, med fokus på kriterier som er viktige for innkjøperne av laks, enten fisken går til prosessering eller videresalg. Resultatene viser at tilgjengelighet (stabile leveranser), jevn kvalitet og overkommelig pris er positive attributter som relateres til laks, mens høyt fettinnhold, bruk av antibiotika, miljømessige aspekter og utseende er negative attributter. Det forventes vekst i samtlige segmenter av laks, og spesielt for ferske og frosne ferdigvarer. Videre er demografiske, miljømessige og etiske forhold sentral for utviklingen av laksemarkedet i årene fremover.