Published 2014

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-184-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip John; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn R.; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten

Series : Nofima rapportserie 18/2014

Year : 2014

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Salg av levende kongekrabbe har de siste årene økt betydelig og utgjorde ca. 35 % av den samlede kongekrabbefangsten i sesongen 2013. Selv om kongekrabbe har alle naturgitte forutsetninger for levendelagring og levendesalg er det viktig å utvikle skånsomme metoder som sikrer høy kvalitet og best mulig dyrevelferd under levendelagring og transport til marked. Målet med prosjektet var derfor å erverve ny kunnskap som kan brukes av kongekrabbenæringen for å sikre høy overlevelse, kvalitet og best mulig dyrevelferd under levendelagring av kongekrabbe. For å belyse disse problemstillingene ble det til sammen satt opp fire ulike delforsøk: 1) Optimal individtetthet, 2) Betydning av fôring tilgjengelighet på krabbevelferd, 3) Tilrettelegging for levende transport til marked, 4) Velferdstiltak for kongekrabbe som har dårlig kondisjon.

Contacts: