Published 2013

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-119-6

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Tobiassen, Torbjørn I; Nordtvedt, Tom Ståle; Olsen, Stein Harris; Akse, Leif

Series : Nofima rapportserie 37/2013

Year : 2013

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Flere slakterier har ytret ønske om at det må arbeides videre med utblødning og kjøling av laks i slakteprosessen. De kontaktet Nofima og SINTEF Energi om dette og en prosjektskisse ble utarbeidet og sendt til FHF. Tematisk traff ikke skissen godt i forhold til faglige prioriteringer i handlingsplanen til FHF 2013. Nofima og SINTEF Energi fikk derfor i oppdrag fra FHF å arrangere et arbeidsmøte med industrien for å: Klarlegge utfordringer i næringen og synliggjøre den vitenskapelige kunnskapsfronten, relatert til utblødning og kjøling. Nofima, SINTEF Energi og FHF inviterte foredragsholdere og arrangerte et arbeidsmøte, som ble gjennomført 12. og 13. juni på Hell i Trøndelag, med 44 deltakere fra næringen og forskningsmiljøene. Denne rapporten oppsummerer stikkordsmessig det som ble presentert i foredragene og som fremkom av gruppearbeidene. Alle foredragene og presentasjonene er tilgjengelige på FHF sine hjemmesider (www.fhf.no). Rapporten gir også innspill til FHFs handlingsplan for 2014. Arbeidsmøtet kan på dette punktet oppsummeres i en anmodning til FHF om å initiere fortsatt FoU-arbeid for å løse problemer næringsaktører opplever i de nye slakteprosessene, med hensyn til hurtig og god blodtapping og kjøling av laks og ørret.

Contacts: