Published 1999

Read in Norwegian

Publication details

Journal : InforMAT : tidsskrift fra MATFORSK , vol. 12 , p. 22–24–3 , 1999

International Standard Numbers :
Printed : 0802-1740

Publication type : Article in business/trade/industry journal

Contributors : Rosenfeld, Hans J.; Tandberg, Asbjørn; Haffner, Karin; Ditlefsen, Anne

Issue : 2

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Gulrot er den grønnsaken det dyrkes og spises mest av i Norge, men fo rbruket av gulrot og andre tradisjonelle grønnsaker synker til fordel for mer eksotiske vekster. Med helsemyndighetenes ønske om økt konsu m av frukt og grønt, er dette en utfordring for bransjen. MATFORSK st iller gjerne sin gulrot-kompetanse til disposisjon, kombinert med fag områder som sensorikk, forsøks-design, emballasje og holdbarhet, for å være med og skape nye muligheter for bransjen. MATFORSK sitt fagbi bliotek kan skreddersy og bearbeide litteratursøk. Kurs og opplæring kan gis, for eksempel knyttet til bearbeiding av gulrot og innvirkni ng på næringsverdi.