Published 2003

Read in Norwegian

Publication details

Journal : Gartneryrket , vol. 101 , p. 20–22–3 , 2003

International Standard Numbers :
Printed : 0046-5437

Publication type : Article in business/trade/industry journal

Contributors : Hjørnevik, Åshild; Rosenfeld, Hans J.; Haffner, Karin

Issue : 12

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Hovudkål høyrer til dei eldste kjente grønsakene, og vi dyrkar hovudsakleg to typar: Kvitkål og raudkål. Sistnemnde har vore mindre kjendt enn kvitkål, det er først i løpet av førre århundre at den har fått nokon betydning. Nå er raudkål ei vanleg grønsak, og er å finne på nesten alle julebordsmenyar. Raudkål er altså ei typisk julegrønsak – kanskje den mest typiske av alle såkalla julegrønsaker. Det aller meste (90 prosent) av raudkålen vert omsett dei siste to veker før jul. At kål er sunt å ete, visste vi, men at raudkål er enda sunnare enn kvitkål og mange andre grønsakslag, det er noko som nyare forsking har avslørt.