Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Journal : ? , vol. 16 , p. 12–15–4 , 2000

Publication type : Article in business/trade/industry journal

Contributors : Rosenfeld, Hans; Haffner, Karin; Jeksrud, Willy; Sundell, Hans

Issue : 4

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Holdbarheten kan økes med to døgn. Ved hjelp av ny teknologi kan forbrukerne på Kontinentet nå tilbys smakfulle norske jordbær av god kvalitet. Holdbarheten på bærene sikres gjennom oksygenfattig atmosfære om bord i traileren, i tillegg til kjøling.