Published 2005

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Norges forskningsråd - Divisjon for innovasjon

International Standard Numbers :
Printed : 8212021564

Publication type : Report

Contributors : Ruud, Lars Erik; Braastad, Bjarne Olai; Damsgård, B; Jarp, Jorun; Juell, Jon-Erik; Valle, Paul Steinar; Hjelt, Knut; Moe, Randi Oppermann

Number of pages : 356

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapporten omfatter samlede og prioriterte forskningsbehov for alle dyr som holdes av mennesker, samt fangst av ville pattedyr, fugl, fisk og sjøpattedyr. Rapporten inneholder en grundig utredning av dagens kunnskapsnivå som bakgrunn for å definere forskningsbehov.