Published 2022

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-730-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Rotabakk, Bjørn Tore; Petrich, Chris; Lerfall, Jørgen

Series : Nofima rapportserie 28/2022

Year : 2022

Research areas

Packaging solutions

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Det ble gjennomført en komparativ studie hos villfiskforedlere, lakseslakteri, transportbyrå og tilsynsmyndigheter i Irland, Island og Færøyene der man diskuterte problemstillingen rundt avrenning fra lastebiler som transporterer fersk fisk på is. Disse tre landene ble valgt, siden de har både fangst av villfisk, samt har oppdrett av laks. I tillegg representerer de land innenfor og utenfor EU. Det var til dels store forskjeller mellom hvilket fokus dette fenomenet hadde i de tre landene. I Irland var det tilnærmet ingen oppmerksomhet knyttet til avrenning, der hverken publikum eller myndigheter gav det noen oppmerksomhet. På Island var det forbud mot å la det renne ut på veien, og det var påbudt for lastebiler som transporterte fersk fisk å ha montert oppsamlingstanker på lastebilene. De hadde derimot ikke noe ordnet system på hvor tankene skulle tømmes, og det var heller ikke mye fokus på fra myndighetenes side på at dette ble overholdt. Tilsynelatende førte dette til at mange ikke lukket ventilen på oppsamlingtanken. På Færøyene var det forbud og krav til oppsamling for laksetransport. Dette skyldes frykt for smitte av ILA til villfisk i færøyske vassdrag. Til forskjell fra Island, så har de organisert oppsamling, og vannet desinfiseres før det slippes ut.

Contacts: