Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-452-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Robertsen, Roy; Håland, Marie Nyberg

Series : Nofima rapportserie 56/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten er en del av FHF-prosjektet – Ringvirkninger i havbruksbedrifter. Lingalaks AS er en familiebedrift lokalisert i Kvam kommune i Hordaland. Selskapet produserer vel 11 000 tonn laks og ørret og hadde i 2015 driftsinntekter på 477 millioner Nkr. Driftsresultatet er på vel 100 millioner kroner i 2015. Verdiskapingen økte med 26,8 % fra 2014 og var på 174 millioner i 2015. Dette utgjør 4,5 millioner per årsverk, som er en økning på 8,3 % fra 2014. Verdiskapingen per konsesjon er vel 19 millioner kroner i 2015. Leverandørinnkjøpene for 2015 er på 397 millioner kroner i drift og investeringer, hvorav 60 % av innkjøpene kommer fra kategorien Industri, herunder står fôrinnkjøp for 178 millioner kroner. Lingalaks AS sysselsetter 39 årsverk.

Contacts: