Skip to main content
Published 2016

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-418-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Helland, Synnøve

Series : Nofima rapportserie 38/2016

Year : 2016

Summary

Identifisering av laks på individnivå, brukt blant annet i forskning og i avlsarbeid, benytter i dag PIT-tag. Dette er små merker som injiseres i bukhulen. I dette forprosjektet ble irisskanning testet opp mot PIT-tag som metode for identifisering på individnivå. Irisskanning krever ikke inngrep i fisken og den etterlater ingen fremmedlegemer. Forprosjektet er et første steg i «proof of concept» for irisskanning som metode for identifisering av laks på individnivå.

Totalt 100 fisk ble identifisert med både PIT-tag og irisskanning, dvs samme løpenummer. I tillegg var åtte fisk PIT-tagget men uten ID i irisdatabasen. Fisk ble deretter testet for gjenkjenning med irisskanneren med fasit i PIT-tag. Med unntak av en fisk som en gang ble identifisert feil (annet individnummer oppgitt) ble fisken enten korrekt identifisert eller identifisert som ukjent. Forprosjektet kan derfor ikke sies å være en ubetinget suksess. Metoden vurderes allikevel som lovende siden det er flere klare forbedringer i utstyr og bruken av dette som foreligger.

Rapporten tar for seg flere forbedringsfaktorer som må på plass i eventuelt videre arbeid med «proof of concept».

Contacts: