Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-428-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Voldnes, Gøril; Jentoft, Anna Reibo

Series : Nofima rapportserie 43/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rognkjeksoppdrett er i voldsom vekst på grunn av dens bruk i lusebekjempelsen i lakseoppdrett. Fra de første tillatelsene ble gitt i 2012 og 430 000 rognkjeks ble produsert, ble det i 2015 produsert 12 millioner rognkjeks. Målt i verdi er oppdrett av rognkjeks blitt den tredje største oppdrettsarten i Norge. Utfordringen i dag er at rognkjeksen slutter å spise lus ved kjønnsmodning og kan derfor kun brukes i en begrenset periode. Rognkjeksen blir da destruert, noe går til ensilasje og noe kastes. Av både etiske og bærekraftsmessige hensyn bør det legges en større innsats i å finne løsninger for etterbruk av rognkjeksen. I dette forprosjektet har vi identifisert mulighetene for eksport av rognkjeks til konsum til et utvalg asiatiske land. Foreløpige resultater viser et klart potensiale for bruk av rognkjeks til konsum. Hovedleveransen til forprosjektet er en søknad om hovedprosjekt til Forskningsrådets Bionærprogram, levert 7. september 2016.

Contacts: