Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-400-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild; Olsen, Stein Harris; Thesslund, Tina H.E.; Hustad, Anette; Mortensen, Atle

Series : Nofima rapportserie 29/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Hovedmålet med dette prosjektet har vært å fremskaffe ny kunnskap om riktig temperaturbetingelser for transport og levendelagring av snøkrabbe. Våre undersøkelser viser at snøkrabbe krever lavere vanntemperaturer enn kongekrabbe. Det bør helst brukes lavere temperatur enn 2 °C, men snøkrabbe kan tåle temperaturer opp mot 5 °C for en periode. For å sikre best mulig dyrevelferd er vår anbefaling å kjøle ned vannet som tilbys snøkrabbene om sommeren og høsten når temperaturene kommer over 5 °C. Forsøkene viser at voksen snøkrabbe i kommersiell størrelse kan levendelagres i minst 2 måneder uten fôrtilgang ved temperaturregimer fra 1 til 5 C. Årsaken til at de klarer seg så lenge uten mat er et svært lave stoffskifte som gir et lavt energibehov. Denne kunnskap er viktig for norsk snøkrabbenæring for å sikre høyest mulig overlevelse, kvalitet og best mulig dyrevelferd under transport og levendelagring.

Contacts: