Skip to main content
Published 2016

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-366-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Krakeli, Tor-Arne

Series : Nofima rapportserie 11/2016

Year : 2016

Summary

På bakgrunn av en økt interesse for analyse av råtrevler har Nofima BioLab gått til innkjøp av en automatisert fiberanalysator (ANKOM2000). Noe av den økte interessen skyldes ønske om å bestemme fordøyelighet hos fisk med råtrevler som inert indikator. Denne nye metoden skal kunne avlaste en arbeidskrevende manuell metode som benyttes i dag.
Den nye metoden skal kunne gi oss en pålitelig repeterbarhet med replikater, og det antas at den totale måleusikkerheten blir bedre.
Metoden deles inn i to måleområder: Et nedre område på 0,1 – 1,9%, og et øvre område på 2,0 - 30%. Den totale måleusikkerheten er henholdsvis 59% og 12%.

Contacts: