Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-366-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Krakeli, Tor-Arne

Series : Nofima rapportserie 11/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

På bakgrunn av en økt interesse for analyse av råtrevler har Nofima BioLab gått til innkjøp av en automatisert fiberanalysator (ANKOM2000). Noe av den økte interessen skyldes ønske om å bestemme fordøyelighet hos fisk med råtrevler som inert indikator. Denne nye metoden skal kunne avlaste en arbeidskrevende manuell metode som benyttes i dag. Den nye metoden skal kunne gi oss en pålitelig repeterbarhet med replikater, og det antas at den totale måleusikkerheten blir bedre. Metoden deles inn i to måleområder: Et nedre område på 0,1 – 1,9%, og et øvre område på 2,0 - 30%. Den totale måleusikkerheten er henholdsvis 59% og 12%.

Contacts: