Published 2016

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-348-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Kalberg, Monica

Series : Nofima rapportserie 2/2016

Year : 2016

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Resultatene viser at den kjønnsmodne hunn regnbueørret får en visuell kvalitetsreduksjon spesielt i kjøttfarge og ytre kjennetegn. De biokjemiske analysene viser mindre eller ingen signifikante forskjeller i næringsverdi verken på rogn eller muskel i sluttmodningsfasen. Fisken ser heller ikke ut til å ha osmotiske problemer i modningsprosessen i sjøvann, samtlige prøver av klorid er innen normal konsentrasjon hos regnbueørret. Ut fra resultatene fra 2014 og 2015 kan man forventet uttak av rogn i midten av desember hvis man skal maksimere for rognvekt. Med hensyn til optimal muskelkvalitet bør fisken slaktes i løpet av november. Det optimale krysningspunktet mellom kjøttkvalitet og rognkvalitet vil med stor sannsynlighet ligge i tidsvinduet november/desember.

Contacts: