Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-272-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn; Singstad, Kristoffer

Series : Nofima rapportserie 10/2015

Year : 2015

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Dokumentasjons- og sporingssystem er i dag nødvendig elektroniske hjelpemidler som skaper merverdi til produktet eller nødvendige døråpnere i en tøff global konkurranse. Prosjektet har nyutviklet et web-basert vare- og informasjonssystem som ivaretar datafangst, sporing og dokumentasjon i lakse- og hvitfisknæringen, og som kan nåes av kunder globalt. Vi har gjennomført Fase 3 av prosjekt Markedsbasert sporing i laksenæringen. Prosjektet har i denne fasen hatt fokus på konsernsporing og utadrettet aktivitet mot grossister og handelsledd. Det har også vært utviklet funksjonalitet for å tilfredsstille kravene i NS 9405:2014 - Fisk og fiskevarer - Krav til etiketter for merking av distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fisk og fiskevarer.

Contacts: