Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-326-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Christensen, Line Bach; Skåra, Torstein

Series : Nofima rapportserie 36/2015

Year : 2015

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten beskriver en utvikling av en analysemetode for bestemmelse av aktiviteten til bindevevsnedbrytende enzymer i ekstrakter av sild. Metoden er basert på måling av viskositet, og kvantifisering av den effekten som tilsats av enzymekstrakt hat på viskositeten i en gelatinløsning. Metoden krever ingen kjemikalier utenom substrat (gelatin), og kan gjennomføres i løpet av en drøy time.

Contacts: