Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-256-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Drangsholt, Tale Marie K; Nielsen, Hanne Marie; Baranski, Matthew; Jacq, Celeste

Series : Nofima rapportserie 1/2015

Year : 2015

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Produksjon av rognkjeks som rensefisk forventes å bli basert på oppdrettet stamfisk i nær fremtid, og det er derfor viktig å etablere en eller flere stamfiskpopulasjoner/avlspopulasjoner hvor innavlen holdes på et akseptabelt nivå. Avlspopulasjoner kan etableres hos hver enkelt oppdretter, et avlsselskap eller ved en nasjonal avlsstasjon. For å unngå for rask innavlsøking i den lukkede populasjonen er det viktig å ha et stort nok antall hanner og hunner (minst 50 totalt), og sørge for utjevning av familiestørrelse f.eks. ved uttelling av larver etter klekking i separate klekkebakker eller ved å benytte flere paringskombinasjoner av hunner og hanner i et faktorielt paringsdesign. Foreslåtte avlsprogram for rognkjeks er masseseleksjon med eller uten bruk av genetiske markører eller et familiebasert avlsprogram. Hvilket alternativ man velger avhenger av hvilke ressurser som er tilgjengelige og hvilke egenskaper det skal selekteres for. Når man driver et avlsarbeid er det viktig å ha en effektiv distribuering av det forbedrede materialet til oppdrettere. Dette kan enten skje ved at egg sendes ut til oppdretterne direkte fra avlsstasjonen/avlskjernen eller ved at det etableres oppformeringsenheter. Videre utvikling av kunnskap og erfaring samt næringens struktur og omfang vil påvirke hvilke alternativer som velges for forvaltning av rognkjeks.