Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : SINTEF Fiskeri og havbruk AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-14-05886-4

Publication type : Report

Contributors : Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn I; Rotabakk, Bjørn Tore

Series : SINTEF Fiskeri og havbruk AS A 27085

Year : 2015

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Levende fisk transport med utslipp av brønnbåtvann i sjø og påfølgende lagring i ventemerder er en stor risikofaktor for sykdomsspredning mellom merder. I forbindelse med utvikling av slaktebåten "Tauranga" er det behov for å undersøke om rask ned kjøling kan ha positiv (forlenge) prerigor tiden for laks. Rask temperaturendring kan påvirke de enzymatiske prosesser i fiskemuskelen og gi en forlenget prerigor tid. Dette er viktig å kartlegge for å se hvor lang føringstid slaktebåten kan ha, noe som vil utvide bruken av båten. Resultatene fra prosjektet viste at lav temperatur (-1 til 0°C) ikke har noen effekt i forhold til å forlenge prerigortiden.

Contacts: