Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-290-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Egeness, Finn-Arne; Pleym, Ingelinn Eskildsen

Series : Nofima rapportserie 19/2015

Year : 2015

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I denne faglige sluttrapporten oppsummeres prosjektet «Klippfisk til Angola» finansiert av FHF. Positiv utvikling for en rekke makroøkonomiske variabler har økt etterspørselen etter klippfisk av torsk og sei i Angola. Våre funn viser at med lokal tilstedeværelse og konkrete tiltak kan Angola bli et enda viktigere marked for norsk klippfisknæring. Klippfisk av sei er svært godt tilpasset afrikanske verdikjeder. Dersom norske aktører ønsker å vokse ytterligere bør en undersøke mulighetene for økt salg i supermarkedskjedene, først og fremst fordi det etableres stadig nye kjeder i nye geografiske områder. Det vil også åpne mulighetene for salg av klippfisk av sei av store størrelser fordi kjedene selv kan stå for noe av produkttilpasningen. Det vil likeledes være relevant å tilegne seg ytterligere kunnskap om folkegruppen «Bakongo» som er den største konsumenten av klippfisk av sei i Angola i dag. Skal en vokse med klippfisk av torsk må en konkurrere mot portugiserne som dominerer denne kategorien. Supermarkedskjedene ønsker å kjøpe direkte fra norske eksportører, hvis hensikt er å kutte antall ledd i verdikjeden og øke konkurransen i leverandørleddet. Denne muligheten bør norsk industri benytte. Fysiske møter med angolanske supermarkedskjeder vil være hensiktsmessig i denne forbindelsen. Etterspørselen etter norsk klippfisk vil imidlertid påvirkes av den økonomiske utviklingen i det svært oljeavhengige landet i Vest-Afrika. Myndighetene arbeider imidlertid men en rekke tiltak for å skape flere næringer og arbeidsplasser i landet. Korrupsjon og et krevende byråkrati gjør det utfordrende å arbeide i og med Angola.

Contacts: