Published 2003

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-510-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Hjelset, Ann Merete; Sundet, Jan Henry; Fermann, Brynjulf

Series : Nofima rapportserie 1/2003

Year : 2003

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I alt 28 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe i garn og linefisket på strekningen fra Grense Jakobselv til Hammerfest. gjennom hele 2002. Antallet registreringer er høyere enn i 2001 noe som gir et sikrere datagrunnlag enn tidligere. Et nytt område, Nordkapp, er kommet til ved årets undersøkelser. Bifangstratene i torskegarnfisket har gått ned i Varanger og noe opp i Tana og Nordkynn-området sammenlignet med 2001. På line har det vært en økning i Varanger og i Tana, mens en mangler data på fra de andre områdene. Rognkjeksfisket er fortsatt begrenset sammenlignet med tidligere, og bifangstratene har endret seg lite de siste årene. Det er estimert en total bifangst på 83 587 krabber i garnfisket etter torsk og rognkjeks, samt på line i 2002.