Published 2004

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-532-6

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Aas, Kåre; Mortensen, Atle

Series : Nofima rapportserie 1/2004

Year : 2004

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Drøbak-kråkebollen (Strongylocentrotus droebachiensis) produserer en gonade som er svært ettertraktet i det japanske og franske delikatessemarkedet. Det finnes i dag ingen kommersielt tilgjengelige teknologi for landbasert oppfôring av kråkebolle. På alle fiskebruk langs Norskekysten finnes et stort antall plastkar som brukes til salting og annen bearbeiding av fisk. Vår idé var å benytte disse karene til oppfôring av kråkebolle. Dette arbeidet undersøker effekten av individtetthet på overlevelse og gonadevekst i et slikt system. Våre resultater er ikke helt entydige. Men for å være sikker bør man ikke overskride 1.5 kg kråkebolle per kammer hvis man har kråkeboller i størrelses orden 4,5 til 5,5 cm. Dette utgjør ca. 3 kg med kråkeboller per m2. Derimot ser det ut til at man kan øke individtettheten til 3 kg kråkebolle per kassett hvis man har kråkeboller i størrelsesklasse 5.5 -6.5 cm. Dette utgjør ca. 6 kg kråkeboller per m2, eller 36 kg kråkebolle per kar

Contacts: