Published 2005

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-568-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bjørklund, Oddrun; Bendiksen, Bjørn Inge

Series : Nofima rapportserie 18/2005

Year : 2005

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten beskriver status for rekenæringen i Norge. Rapporten inkluderer status på ressurssiden, flåtesiden, industrisiden og i markedene. Tallene i rapporten er hovedsakelig fra 2004. Rapporten drøfter også mulige veivalg for norsk rekenæring, og her fokuseres det på markedsmulighetene i nye markeder og innenfor nye markedssegment. I tillegg pekes det på produktutvikling som en mulig strategi. I forbindelse med prosjektet har tre rekebedrifter blitt intervjuet.

Contacts: