Published 2005

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-563-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Aas, Kåre; Midling, Kjell Øyvind

Series : Nofima rapportserie 13/2005

Year : 2005

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Resultatene fra disse innledende forsøkene ved Norfra AS sitt anlegg viser god sammenheng mellom tettheten av torsk i en merd og hvor mange som rømmer når anledningen byr seg. Dette er i seg selv ikke særlig overraskende, men kan være viktig når man konstruerer et deteksjonsvolum (for eksempel doble nøter). Det kan synes som om dette volumet er attraktivt for torsken inntil en viss tetthet, og uten et slikt volum ville merden til slutt være tømt. Våre observasjoner viser at torsk ”bestemmer” seg for å svømme gjennom hullet i notveggen flere meter unna hullet. Når den da rømmer skjer dette ved å svømme direkte gjennom hullet, uten nøling. Vi mener derfor å ha vist at torsk rømmer som følge av en målrettet handling, basert på at fisken ser åpningen. Det videre forløp og omfanget av rømmingen vil være avhengig av tettheten i merden. Forebygging av rømming må skje ved tekniske endringer og ved økt kunnskap om torskens normale atferd i merd. Førstnevnte del er en selvfølgelig utvikling i leverandørindustrien og det presenteres stadig nye konstruksjoner (spissposer, Dyneema-lin, doble poser osv). Kunnskap om torskens normale (og rømningsrelevante) atferd er derimot mangelfull. Dette forprosjektet har brakt oss et lite stykke videre innen dette problemområdet.