Published 2006

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-591-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Bjørkevoll, Ingebrigt; Joensen, Sjurdur

Series : Nofima rapportserie 16/2006

Year : 2006

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

En antar at råstoffkvaliteten og hvordan fersk torsk blir lagret før henging til tørrfisk påvirker graden av sur fisk eller mucoso dannelse under henging. Dette ble undersøkt ved å gjennomføre hengeforsøk på 3 ulike steder i Lofoten, Ballstad, Værøy og Røst. Redskapstypene garn, line og juksa ble undersøkt. Fisk fra samme fangstredskap ble lagret usløyd eller sløyd med eller uten sjøvann i karet i ca 24 timer før henging. Etter at fisken var ferdig tørket ble den vurdert av 3 ulike vrakere. Fisken ble også vurdert for mucoso etter utvanning. Resultatene viser tydelig at oppbevaring av sløyd råstoff i sjøvann reduserer tørrfisk kvaliteten betydelig sammenlignet med oppbevaring av usløyd råstoff, både med tanke på mucoso og makkfisk. Den mest optimale lagringsmetoden for å unngå makkfisk var oppbevaring av råstoffet usløyd i sjøvann. Med tanke på mucoso var den beste oppbevarings-metoden usløyd, der det var små forskjeller mellom lagring tørt eller i sjøvann. For fangstleddet betyr resultatene at råstoffet bør oppbevares usløyd, enten i sjøvann eller tørt. Dersom fisken må sløyes på havet, bør fisken oppbevares tørt. For tørrfiskprodusenter betyr dette at fisken ikke må oppbevares i sløyd tilstand i sjøvann til neste dag før henging. Forsøk over flere hengesesonger ved flere tørrfiskprodusenter må gjennomføres for å kunne dra sikre konklusjoner om hva som er den mest optimale måten å føre/oppbevare råstoff på til tørrfiskproduksjon.

Contacts: