Skip to main content
Published 2015

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-286-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Hovde, Gunnhild

Series : Nofima rapportserie 17/2015

Year : 2015

Summary

Det ble utført en validering av ny Kjeldahl destillasjonsenhet for analyse av total flyktig nitrogen (A 05). Den nye enheten erstatter en gammel, og det er ingen endringer i metodens prinsipp. Instrumentet er godkjent med gyldighetsdato fra 13. april 2015.

Contacts: