Skip to main content

Published 2015

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : SINTEF Energi AS

Publication type : Report

Contributors : Bantle, Michael; Digre, Hanne; Tobiassen, Torbjørn I

Series : SINTEF Energi. Rapport TR A7470

Year : 2015

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Prosjektet ble gjennomført som felles arbeid mellom SINTEF Fiskeri- og
Havbruk, SINTEF Energi AS og NOFIMA i tett samarbeid med FHF og
styringsgruppen.
Optimalisering av slakteprosessen i lakseindustrien er en sammensatt
operasjon av trenging, pumping og avliving uten at fisken er utsatt for høy
aktivitet- eller stressbelastning og en rask nedkjøling. Anbefalinger for en
mer automatisert slakteprosess med kontrollert stressbelastning er
utarbeidet med hensyn på forbedret produktkvalitet. Forbedringspotensial
av dagens operasjoner, trenging, kjøling og utblødning er evaluert. Det er
utarbeidet forslag til videre oppfølging av prosjektet.

Contacts: