Skip to main content
Published 2007

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-727-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Solvang, Marianne; Mjøs, Svein Are

Series : Nofima rapportserie 26/2007

Year : 2007

Summary

Det er analysert for flyktige komponenter i 33 tørrfisker. Tørrfiskene ble inndelt i 4 del-forsøk.
1. Tørking på hjell kontra klimarom
2. Tørkeforsøk med referanse
3. Ulik kvalitet ved henging
4. Tørking stoppet ved frysing
Det er kjørt PCA av alle del-forsøkene, men den forklarte variasjonen er så lav at der ikke er mulig på bakgrunn av flyktige komponenter å skille de ulike tørrfiskgruppene fra hverandre i del-forsøkene. Det er funnet mellom 76-88 flyktige komponenter i headspacen over tørrfisken hvor av ca 25 % ikke er identifisert.