Published 2007

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-615-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Østli, Jens

Series : Nofima rapportserie 10/2007

Year : 2007

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Brasil er et meget viktig eksportmarked for norsk klippfisk og i denne rapporten er det samlet litt kunnskaper om noen relevante forhold vedrørende Brasil og klippfisk. I Brasil bor det 180–190 millioner mennesker og brorparten spiser klippfisk 1–2 ganger pr år. Men (kanskje) grunnet Brasils fjerne beliggenhet vet vi lite om hvordan klippfisk oppfattes og brukes. Resultatene fra 8 fokusgrupper med klippfisk som tema prøver å kast litt mer lys over dette. Det er kanskje to inntrykk fra det som er samlet i denne rapporten som best oppsummerer situasjonen. Det første er at klippfisk synes dypt forankret i den brasilianske befolkningen, og at det eksisterer en oppfatning om at alle liker klippfisk! Bruken av klippfisk som tema i karnevalet i Rio de Janeiro 2007 underbygger dette. Det andre er at det synes å være en latent etterspørsel etter klippfisk som bare kan utløses ved at klippfisk blir relativt sett billigere. Det portugisiske ordet ”bacalhau” er nokså synonymt med ”klippfisk av torsk” i Portugal, mens i Brasil har det antagelig en mer generisk betydning (et saltet (og tørket) fiskeprodukt)