Published 2007

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-609-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn I; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro

Series : Nofima rapportserie 4/2007

Year : 2007

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Hovedmålet var å dokumentere om filetering av torsk pre-rigor, i-rigor eller post-rigor påvirket holdbarhetstiden under kjølelagring, totalt etter slakting og etter filetering. Det var også et delmål å dokumentere andre ulikheter i produktkvalitet avhengig av råstoffets rigortilstand ved filetering, som krymping, filetspalting, farge og konsistens. Levendefanget vill torsk som hadde vært foret med lodde i ca ¾ år ble etter skånsom slakting filetert enten pre-rigor umiddelbart etter slakting, i-rigor 2 døgn etter slakting eller post-rigor 4 døgn etter slakting. Etter filetering ble filetene kjølelagret i inn til 12 døgn. Prøver til analyser av mikrobiologi, TVN, sensorisk kvalitet, pH, vann, protein, aske ble tatt ut hvert andre døgn gjennom lagringsperioden etter filetering. Til samme tidspunkt ble også krymping, vekttap, filetspalting, tekstur og farge målt på filetene.

Contacts: