Published 2007

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-608-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn I; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre

Series : Nofima rapportserie 3/2007

Year : 2007

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I dette prosjektet ble det gjennomført to forsøk med filetering av torsk ved ulik rigortilstand. Råstoffet var stor skrei fisket levende utenfor Vesterålen i mars – april. Torsken ble ilandført levende av fangstfartøyet og mellomlagret uten fôring i 2 og 4 uker før skånsom slakting, filetering og kjølelagring av filetene. I forsøkene ble ulike karakteristika målt og sammenlignet på fileter som var skåret ved 5 ulike tidspunkt etter slakting, fra pre-rigor (<2 timer post mortem) til post-rigor (6 døgn post mortem). Det var bare små variasjoner i ultimat muskel-pH. Rigortilstand ved filetering påvirket krymping og vektreduksjon (drypptap) under kjølelagring av filetene. Filetene som ble skåret pre-rigor var mindre spaltet, hadde fastere tekstur og noe mindre hvit farge enn filetene som var skåret i-rigor og post-rigor.

Contacts: