Skip to main content
Published 2008

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-662-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; Kristiansen, Frank

Series : Nofima rapportserie 31/2008

Year : 2008

Summary

Hyse tatt med snurrevad er evaluert som kandidat for fangstbasert akvakultur. Skader og utmattelse fra fangsten og ombordtaking førte til lav muskel- og blod-pH, høye glukose og laktatverdier og akutt dødelighet hos ca 10 % av fangsten. Resten av hysa restituerte langsomt og ville trengt flere dager før den hadde blitt fysiologisk stabil. Forløp av muskel-pH og rigor mortis er beskrevet for hyse like etter fangst og etter at den hadde vært lagret levende i 12 timer. Full rigor oppnås etter ca 10 timer og varer mer enn ett døgn hos nyfanget hyse, mens hyse lagret levende i 12 timer aldri oppnår full rigor. Det er sannsynlig at sistnevnte gruppe tåler pumping bedre. Spesifikt oksygenforbruk hos hyse er målt og er likt som for torsk.
Det anbefales å fortsette med følgende tre forsøk i 2009:
1. Forsøk med ombordtaking ved hjelp av air-lift pumpe (mammut) samt sammenligne denne metoden med vakuum og/eller lerretsløft.
2. Gjennomføre forsøk med alternative lagringsstrategier for hyse (levende i 24 timer, i is og vann, i RSW, iset i container og iset i kasser)
3. Ytterligere forsøk på å få gode fangster av hyse tatt med not.

Contacts: