Published 2008

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-653-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Østli, Jens

Series : Nofima rapportserie 22/2008

Year : 2008

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Hensikten med dette prosjektet har vært å tilegne norske produsenter og eksportører av klippfisk mer kunnskap om status og utvikling i det brasilianske markedet for klippfisk. Brasil er et meget viktig marked for norsk klippfisk og det er av stor betydning å følge med på det som skjer slik at man fra norsk side har et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere framtidige tiltak. Kort oppsummert inneholdt prosjektet en reise til Rio de Janeiro og Recife med innlagte besøk og kontakter mot supermarkeder, antageligvis den viktigste distribusjonskanalen for klippfisk i Brasil. Det ble også gjennomført en kvalitativ studie, såkalte fokusgrupper, med konsumenter som har et positivt forhold til klippfisk. Resultatene fra fokusgruppene ligger vedlagt denne rapporten. For annen formidling av resultatene henvises til kapittel 2 i rapporten. Nofima Marked syntes dette var et inspirerende prosjekt og takker Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Bacalao Forum for finansiering.