Published 2008

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-647-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn I; Kristiansen, Frank

Series : Nofima rapportserie 16/2008

Year : 2008

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Nofima har utført målinger på torsk og hyse i Hammerfest og Båtsfjord som grunnlag for å beregne følgende fem omregningsfaktorer: Omregningsfaktor 1: Mellom usløyd fisk og sløyd fisk med hode Omregningsfaktor 2: Mellom usløyd fisk og sløyd hodekappet fisk Omregningsfaktor 3: Mellom sløyd fisk med hodet på og sløyd hodekappet fisk Omregningsfaktor 4: Mellom sløyd fisk med hodet på og fisk uten ørebein Omregningsfaktor 5: Mellom sløyd hodekappet fisk og fisk uten ørebein I tillegg til de nye målingene som Nofima utførte er det også gitt tilgang til data fra målinger på usløyd og sløyd torsk og hyse utført tidligere av Fiskeridirektoratet. Beregninger basert på hele datamaterialet fra Nofima og Fiskeridirektoratet gir omregningsverdier for de aktuelle faktoren som vist i tabellen nedenfor: Torsk Hyse Omregningsfaktor 1 1,156 1,135 Omregningsfaktor 2 1,501 1,390 Omregningsfaktor 3 1,279 1,226 Omregningsfaktor 4 1,437 1,374 Omregningsfaktor 5 1,154 n.d.

Contacts: