Skip to main content
Published 2008

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima AS

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-7251-633-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie

Series : Nofima rapportserie 3/2008

Year : 2008

Summary

Dokumentasjon om egenskapene til maten blir stadig viktigere for forbruker, supermarkedskjeder og myndigheter. Sporbarhet er et verktøy som gjør det mulig å dokumentere og hente fram informasjon om en matvare fra en produksjonskjede ved behov. Nofima har kartlagt graden av sporbarhet for en salt- og en klippfiskprodusent i prosjektet "Sporing i saltfisk- og klippfisk¬industrien - utfordringer og barrierer i produksjonsprosessen." Rapporten beskriver de kritiske punktene for å innføre sporbarhet, i tillegg til å beskrive barrierer og utfordringer for å innføre spor¬barhet for salt- og klippfisk.