Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-505-9

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Hansen, Hege Øverbø

Series : Nofima rapportserie 22/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Det ble forsøkt et fiske etter reker med teiner i Tanafjorden. Teinene var designet og produsert av Anders Utsi. Forsøket startet i juli og fortsatte med to utsettinger i måneden fram til desember 2002. Resultatene viste at teinene fanget reker, men fangstene var generelt små. Når teinene ble halt, var det kun reker som var i teinen (ved noen tilfeller også små krabbe). Det var hovedsakelig reker med hoderogn i fangstene.