Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-499-0

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Espelid, Sigrun

Series : Nofima rapportserie 16/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Overvåking av helsestatus hos flekksteinbit i oppdrett er gjennomført i tre anlegg over en periode på ett år. Den lokale veterinær- og fiskehelsetjeneste har hatt ansvar for regelmessige prøveuttak av ulike generasjoner av fisk, og analyser av prøvemateriale er utført ved Veterinærinstituttet. Analyseresultater er samlet hos koordinator for prosjektet og distribuert til prosjektgruppen som også har deltatt på seminar for gjennomgang av resultater og diskusjon av aktuelle sykdomsproblemer. Av bakteriesykdommer er det registrert utbrudd av atypisk furunkulose – ellers er parasittinfeksjoner et vanlig problem. Gjelle- og hjerteforandringer er registrert på tilsynelatende frisk fisk. Hovedkonklusjonen er imidlertid at flekksteinbiten er en meget robust fisk uten store tapsbringende sykdomsproblemer egner seg meget bra for oppdrett i Nord-Norge. Prosjektet har representert en ny type nettverksorganisering for å samle og videreformidle fiskehelsekompetanse blant næringsaktører, fiskehelsetjeneste, veterinærmyndighetene og forskningsinstitusjoner. Helseinformasjon er innsamlet og gjennomarbeidet i fellesskap, og kunnskapen har kommet hver instans til gode.