Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-498-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn I; Halsebakke, Harald

Series : Nofima rapportserie 15/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Følgende målinger er utført på tykkfiskbein i torsk: Antall bein totalt, antall bein som står igjen i fileten etter skjæring og skinning, hvor er disse beina plassert, beinlengde og -tykkelse, nødvendig trekkraft for å fjerne beina og hvor mye tåler beina før de knekker. Målingene avdekker stor variasjon i samtlige parametere. Antall bein som gjenstår i fileten etter skjæring varierer fra maskin til maskin og med råstofftype. Det er størst sannsynlighet for at beina midt i beinrekken er intakt i fileten etter skjæring og skinning. Tykkelsen og lengden på beina varierer svært mye etter fiskens størrelsen og beinets plassering i fileten. Det kreves høyere trekkraft for å fjerne tykkfiskbein fra torskefilet enn fra laksefilet. Nødvendig trekkraft er avhengig av råstoffets rigortilstand (ferskhet) og hvorvidt fileten er med eller uten skinn. Dersom beinet ikke er skadet er målt bruddstyrke høyere enn den kraften som er nødvendig for å trekke beinet ut av fileten.

Contacts: