Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-492-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Siikavuopio, Sten Ivar; Christiansen, Jørgen Schou; Mortensen, Atle

Series : Nofima rapportserie 10/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Nødvendig vanntilførsel er en grunnleggende faktor i planlegging og dimensjonering av et landbasert oppdrettsanlegg for kråkeboller. Systematiske undersøkelser av vannbehovet til kråkeboller er ikke gjort tidligere. I dette arbeidet er vannbehovet til tre størrelsesgrupper av kråkeboller, holdt under 6 forskjellige temperaturregimer undersøkt. I tillegg er det gjort innledende studier av kråkebollenes krav til vannkvalitet.

Contacts: