Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-491-5

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Sundet, Jan Henry; Hjelset, Ann Merete

Series : Nofima rapportserie 9/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I alt 39 skrapetrekk med trekantskrape ble ble foretatt i indre deler av Porsangerfjorden for å undersøke forekomstene av haneskjell (Chlamys islandica) i området. Det ble funnet til dels betydelig mengder skjell og undersøkelsen viser at det er en jevn og god rekruttering til skjellbestanden i området. Om lag 50 % av haneskjellene i prøvene var av fangstbar størrelse (skallhøyde > 65 mm). Feltene i Porsanger har ikke vært beskattet siden begynnelsen av 1970-tallet. Midt på 1980-tallet var her svært lite skjell, men feltene ser nå ut til å være av fangstbar interesse igjen.