Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-484-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Heide, Morten; Richardsen, Roger Norvald

Series : Nofima rapportserie 2/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapporten tar for seg markeds- og produktutvikling av tørrfisk i Nigeria. Først presenteres den historiske utviklingen i det nigerianske tørrfiskmarkedet. Deretter beskrives dagens markedssituasjon for tørrfisk i Nigeria med utgangspunkt i intervjuer med eksportører, importører, grossister og detaljister. Til slutt foreslås en del tiltak for å øke eksport og verdiskapning av tørrfisk til Nigeria.

Contacts: