Published 2002

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-483-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Siikavuopio, Sten Ivar; Christiansen, Jørgen Schou

Series : Nofima rapportserie 1/2002

Year : 2002

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Drøbak-kråkebollen (Strongylocentrotus droebachiensis) produserer en gonade som er svært ettertraktet i det japanske og franske delikatessemarkedet. Det er i dag liten kunnskap om hvilken effekt temperatur og årstid har på gonade oppbygningen. I dette arbeidet er det gjort en systematisk undersøkelse av hvilken effekt temperatur, kroppsstørrelse og årstid har på fôrinntak og gonadevekst. Denne kunnskapen vil gi retningslinjer for planlegging og dimensjonering av oppdrettsanlegg for kråkeboller.

Contacts: