Published 2001

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-473-7

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Johnsen, Oddrun; Nilssen, Frode

Series : Nofima rapportserie 9/2001

Year : 2001

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Rapporten tar for seg vareflyten av laks på det tyske markedet. Først beskrives generelle forhold omkring det tyske matvaremarkedet, hvor vi blant annet ser på konsumet av næringsmidler generelt og fisk spesielt. Deretter presenteres det tyske markedet for laks og lakseprodukter. I 1999 ble i overkant av 87 000 tonn laks importert til Tyskland. Av dette var 69% hel fersk laks, 5% fersk filet, 10% frossen filet, 6% hel frosset laks, 8% røkt og 3% videreforedlede produkter. 26472 tonn kom fra Norge.