Published 2001

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-475-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Toften, Hilde

Series : Nofima rapportserie 11/2001

Year : 2001

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Bakgrunnen for prosjektet var den store interessen for oppdrett av Drøbak-kråkebollen (Strongylocentrotus droebachiensis) i Norge. Potensialet for lønnsom virksomhet basert på oppdrett av kråkeboller er betydelig, men i startfasen står en ovenfor en rekke utfordringer og problemstillinger som krever samordnet innsats innen flere områder. Fiskeriforskning har gjennom dette prosjektet ønsket å etablere og drive et nettverk for kråkebolleaktører for derved å fremme utvikling av en bærekraftig kråkebollenæring. Kråkebollenettverket har vært en viktig felles arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom næringsaktører, forvaltning, finansierings- og forskningsmiljøer. Arbeidet med Kråkebollnettverket har ført til økt kunnskap om oppdrett av kråkeboller, fremmet driftsetablering i distriktene, bidratt til utvikling av adekvate forvaltningsregime, økt kontakten mellom næringsutøverne og forskningsmiljøene og identifisert problemområder og initiert utviklingsprosjekter.

Contacts: