Published 2001

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-466-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Sundet, Jan Henry

Series : Nofima rapportserie 3/2001

Year : 2001

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I alt 15 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe ved eget fiske med torskegarn, rognkjeksgarn og line i området Varanger – Nordkapp gjennom hele 2000. Dette er færre enn i 1999. Resultatene viser at problemene med bifangst fortsatt er størst i Varanger, men at problemet er i ferd med å tilta også i andre områder. Estimert bifangst av krabbe i torskegarn i 2000 var ca 51 000 krabber mot ca. 121 000 i 1999. På line har en kun estimater for område 2 (4732 krabber) og dette er betydelig lavere enn i fjor (6500). Det er for det meste hunnkrabbe som tas som bifangst, sammen med mye undermåls krabbe. Tidligere undersøkelser indikerer at dødeligheten av krabben som tas på garn er nærmere 100 %, mens de som tas på line har større mulighet til å overleve siden de blir mindre skadet. Undersøkelsen er gjennomført i nært samarbeid med lokale fiskerimyndigheter i Finnmark.