Published 2001

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-465-6

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Langelo, Geir Frode; Albrigtsen, Alf; Toften, Hilde

Series : Nofima rapportserie 2/2001

Year : 2001

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

I dag høstes bare en ubetydelig del av det som trolig er en stor ressurs av hjerteskjell (Cerastoderma edule) langs norskekysten. Dette til tross for at denne skjelltypen har et stort nasjonalt og internasjonalt marked og gir god pris. Resultatene fra dette prosjektet tyder på at det finnes utnyttbare forekomster av hjerteskjell i Nord-Norge, spesielt i Nordland og Sør-Troms. I Nordland kommer disse potensielle høstingsområdene i liten grad i konflikt med andre samfunnsinteresser som naturvern, friluftsliv og biologisk mangfold. Innledende vurderinger av marked, høstingsteknologi og strukturer for samlestasjoner/pakkeanlegg og hjerteskjell som tilleggsnæring for landbruket har avdekket en rekke flaskehalser som må løses før en kan få utviklet en ny hjerteskjellnæring i landsdelen. På bakgrunn av dette anbefales det at det etableres et 5-årig program for hjerteskjell i skjæringspunktet mellom forskning og nærings-/bedriftsutvikling.

Contacts: