Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-458-3

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Dreyer, Bent Magne; Johnsen, Oddrun

Series : Nofima rapportserie 18/2000

Year : 2000

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra FNL. Prosjektet som denne rapporten er en del av har hatt følgende mål: ● Gi en oversikt over konsesjonsvilkår i den norske trålerflåten som har til hensikt å styre råstoff mot norsk landindustri og vurdere hvordan slike vilkår praktiseres. ● Kartlegge ulike institusjonelle virkemidler hos viktige konkurrentland innenfor hvitfisksektoren for å sikre egen landindustri råstoff. ● Sammenligne institusjonelle virkemidler som har til hensikt å styre råstoffet til norsk landindustri med tilsvarende virkemidler rettet mot landindustrien i viktige konkurrent-nasjoner innenfor hvitfisksektoren.

Contacts: