Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-453-2

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Østli, Jens

Series : Nofima rapportserie 14/2000

Year : 2000

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Fiskeriforskning gjennomførte under messa NOR-FISHING i Trondheim år 2000 en undersøkelse for å se i hvilken grad sei og Alaska pollack ble oppfattet som like. Undersøkelsen viser at et flertall syntes sei smakte bedre enn pollack. Når deltagerne ble spurt om hvilken smaksprøve som kom fra sei og hvilken som kom fra pollack var fordelingen omtrent 50/50 riktig-galt blant de som sa de var usikre på om de hadde ”tippet” riktig, mens den var ca 75/25 blant de som sa de var sikre.