Published 2000

Read in Norwegian

Publication details

Publisher : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

International Standard Numbers :
Printed : 82-7251-449-4

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Johnsen, Oddrun

Series : Nofima rapportserie 10/2000

Year : 2000

If you have questions about the publication, you may contact Nofima’s Chief Librarian.

Kjetil Aune
Chief Librarian
kjetil.aune@nofima.no

Summary

Av 220 tilgjengelige arter i våre farvann utnyttes kun 10%. I kjølvannet av LUR-programmet, som ble etablert på begynnelsen av 1990-tallet, har forskning blitt satt inn mot en rekke av disse ”nye” artene. Noen av disse prosjektene har ført til kommersialisering mens andre har vist seg lite hensiktsmessige. Denne rapporten gir en oversikt over noen arter som fremdeles anses som lite utnyttede samtidig som de har et potensiale både sett fra et ressurs- og til et markedsperspektiv. Vi har både inkludert kystnære- og dypvannsarter, skjell og skalldyr.